25/06/2016Tin tổng hợp2047 Lượt xem

Đây là một mô hình rất cần được tham khảo để nghiên cứu và thực hiện kế hoạch marketing trên internet. Mô hình cho thấy các bước phải triển khai và thành phần của các bước.

Trong mô hình cây này chúng ta cần chú ý đến gốc cây và thân cây, tức là chú ý đến giá trị cốt lõi. 

cây internet marketing

Nhìn qua mô hình cây internet marketing chúng ta có thể nhận thấy rõ được quy trình xây dựng chiến lược internet markeing bao gồm:

 1. Research (Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ,…)
 2. Strategy (Xây dựng chiến lược mục tiêu)
 3. Branding (Định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông…)
 4. Content (Nội dung sản phẩm, dịch vụ…)
 5. Website (Xây dựng phát triển kênh chủ nhà, bộ mặt…)
 6. Chọn lựa kênh internet marketing phù hợp:
  • Search Engine Marketing(SEM = SEO + PCC):
   • Là hình thức marketing qua công cụ tìm kiếm như SEO (Search Engine Optimization): tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, PPC (Pay per click): Quảng cáo trả tiền theo click.
  • Online Advertising:
   • Quảng cáo trực tuyến qua các website mạng hiển thị, blogs, …
  • Directory & Listings:
   • Marketing qua các trang danh bạ web, book mark, các trang đánh giá sản phẩm…
  • Public Relations:
   • Quan hệ cộng đồng qua các bài viết có bình luận, phản hồi, bài viết có độ tin tưởng cao từ các chuyên gia, người nổi tiếng…
  • Email Marketing:
   • Sử dụng email làm kênh marketing hiệu quả đến khách hàng
  • Social Media Marketing:
   • Marketing lan truyền, chia sẻ qua các mạng xã hội, blog ...

Bài viết mới cùng chuyên mục

25/06/2016Tin tổng hợp2047 Lượt xem

Đây là một mô hình rất cần được tham khảo để nghiên cứu và thực hiện kế hoạch marketing trên internet. Mô hình cho thấy các bước phải triển khai và thành phần của các bước.

Trong mô hình cây này chúng ta cần chú ý đến gốc cây và thân cây, tức là chú ý đến giá trị cốt lõi. 

cây internet marketing

Nhìn qua mô hình cây internet marketing chúng ta có thể nhận thấy rõ được quy trình xây dựng chiến lược internet markeing bao gồm:

 1. Research (Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ,…)
 2. Strategy (Xây dựng chiến lược mục tiêu)
 3. Branding (Định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông…)
 4. Content (Nội dung sản phẩm, dịch vụ…)
 5. Website (Xây dựng phát triển kênh chủ nhà, bộ mặt…)
 6. Chọn lựa kênh internet marketing phù hợp:
  • Search Engine Marketing(SEM = SEO + PCC):
   • Là hình thức marketing qua công cụ tìm kiếm như SEO (Search Engine Optimization): tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, PPC (Pay per click): Quảng cáo trả tiền theo click.
  • Online Advertising:
   • Quảng cáo trực tuyến qua các website mạng hiển thị, blogs, …
  • Directory & Listings:
   • Marketing qua các trang danh bạ web, book mark, các trang đánh giá sản phẩm…
  • Public Relations:
   • Quan hệ cộng đồng qua các bài viết có bình luận, phản hồi, bài viết có độ tin tưởng cao từ các chuyên gia, người nổi tiếng…
  • Email Marketing:
   • Sử dụng email làm kênh marketing hiệu quả đến khách hàng
  • Social Media Marketing:
   • Marketing lan truyền, chia sẻ qua các mạng xã hội, blog ...

Bài viết mới cùng chuyên mục